بوستر پمپ چیست؟

بوستر پمپ ماشینی است که فشار سیال را افزایش می دهد. این دستگاه شبیه یک کمپرسور گاز است و در حال حاضر برای افزایش فشار سیال به خصوص آب به کار برده می شود. علاوه بر این بوستر پمپ دو مرحله ای و چند مرحله ای نیز ساخته شده است. بوستر پمپ ممکن است برای افزایش فشار سیال، انتقال سیال با فشار بالا، شارژ کپسول های سیال استفاده شود.

 در مجموع از پمپ ها برای انتقال سیال از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود. پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.

با افزایش جمعيت شهري و روستایی و دخالت عوامل مختلف كاهش فشار آب از قبيل نشتي و خرابي لوله هاي آبرساني ،کاستی های ناشي از اتصالات در مسير جريان ، افزايش تقاضاي آب در ساعات اوج مصرف و... احتیاج به يك سيستم تقويت فشار امری ضروری است. بوستر پمپ عبارت است از لوله ها ، تجهیزات الكتريكي ، پمپ ها ، اتصالات ، شير آلات (همچون الكتروموتورها و تابلوي برق فرمان). بوستر پمپ همواره شبكه مصرفی را زیر فشار ثابت و معيني (به ميزاني كه قابل تنظيم می باشد) نگه داشته و به محض شروع مصرف آب در شبكه ابتدا يكي ازبوستر پمپ ها شروع به كار مي افتد و آب مصرفي را تامين مي نمايد . در صورتي كه ميزان مصرف بيشتر شود متناسب با آن سايربوستر پمپ ها به ترتيب و به صورت اتوماتيك وارد مدار مي شوند و به اين ترتيب ضمن اينكه فشار آب در شبكه ثابت مي ماند از استهلاك بيش از حد الكترو پمپ ها و نيز اتلاف انرژي الكتريكي در سيستم جلوگيري مي کند . 

موارد کاربرد بوستر پمپ

بوستر پمپ ها جهت این طراحی می شوند که در زمان کاهش فشار سیستم پمپها یکی یکی وارد سیستم شوند .

به عنوان مثال : بوستر پمپ های آتشنشانی باید بعد از وقوع حادثه بی وقفه و با تمام قوا وارد سیستم شوند.

 

از دیگر محلهایی که بوستر پمپ های آبرساني در آنها استفاده دارد می توان از ساختمانهاي مختلف مانند برجها ،تامين سيستم اطفاءحريق، بيمارستانها ، مدارس ، سالنهاي تفريحي ، ورزشي ، مجموعه هاي صنعتي كارخانجات،مجتمع هاي مسكوني و آپارتماني ... نام برد .

با توجه رشد چشم گير جمعيت طي دههاي اخير ، شهرك سازي و آپارتمان سازي وارد فاز تازه اي از معماري شده است ، لذا نياز به سيستم هاي تامين فشار آب در ساختمانها بيشتر احساس ميشود .
ازطرفي باتوجه به هزينه تمام شده مصرف برق طي سالهاي اخير و همچنين حذف رايانه در اين بخش ، استفاده از بوستر پمپ ها به صورت بوستر پمپ هاي دور متغير مورد توجه بسياري از كارشناسان و طراحان تاسيسات، انبوه سازان و مصرف كنندگان قرار گرفته است .

محاسن و مزاياي بوسترپمپ

*بوستر پمپ هاي دو يا چند پمپه به يك تابلوي برق مجهز ميباشد كه داراي مدار فرمان و قدرت است . مدارفرمان تابلوي برق داراي برد كنترل مجهز به سيستم هوشمند الكترونيكي قابل برنامه ريزي است .

*كار نوبتي الكترو پمپ ها كه موجب ميگردد در طول عمر بوسترپمپ ، كليه الكتروپمپ هاي تشكيل دهندة آن به يك ميزان كار كنند .

*سيستم جلوگيري از هدر رفتن آب ناشي از نشتي در شبكه مصرف به دليل بروز خرابي در لوله كشي و يا افزايش بيش از حد مصرف آب پيش بيني گرديده است .

*قابليت برنامه ريزي و امكان تغيير محتواي برنامه براي حصول شرايط ايده آل مصرف آب .

 

*کاهش هوشمند مصرف انرژی بواسطه ی تشخیص تلفات اصطحکاکی سیستم

*قابلیت پر کردن تدریجی لوله ها و جلوگیری از ایجاد ضربه قوچ و آسیب رساندن به لوله ها و اتصالات  .

*راه اندازی دستی و اتوماتیک .

*دارای امکان CHANGE OVER یا کارکرد نوبتی پمپ با قابلیت تعریف زمانی تعویض پمپ ها

*قابلیت تعریف ساعت کار مصرفی برای مجتمع تجاری و اداری

™   نکته : درتابلوهاي اتوماسيون ، بوستر پمپ هاي دور متغير از يك درايو متناسب با شدت جريان بوستر پمپ استفاده گرديده است.